OPENING SALE: 20% off order above $50 - CODE: FRESH
Your Cart
Vòng cổ khắc tên gia đình và trái tim

Vòng cổ khắc tên gia đình và trái tim

  • Giá:
  • 800,000VNĐ

  • 1,000,000VNĐ
  • Mã sản phẩm: Product 21

Available Options

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Một món quà tuyệt vời cho bà vào Ngày của Mẹ hoặc bất kỳ dịp đặc biệt nào khác! Đây là một món đồ trang sức lưu niệm đáng yêu được làm bằng bạc 100% và được làm thù công theo tiêu chuẩn cao. Một trái tim bùa có khắc Bà hoặc Nana trên đó, và mỗi chiếc nhẫn có thể đóng đấu tên của cháu.

Hướng dẫn cá nhân hóa

  • GIỚI HẠN TỪNG: Vòng nhỏ: 3-4 từ / Vòng lớn: 4-5 từ. Ngày được tính là 2 từ.
  • Bất kể bạn nhập chữ hoa hay chữ thường, chúng sẽ xuất hiện trong trường hợp và kiểu được thấy trong hình ảnh hiển thị.

>> Hướng dẫn độ dài vòng cổ 
(http://blog.centimegift.com/necklace-length-chart/)

Write a review

Note: HTML is not translated!
   Bad           Good